Betingelser og vilkår

Support og tilgjengelighet
Bimo AS gjør sitt beste for å besvare alle spørsmål og henvendelser fra kunder angående kjøp og bestillinger på vår e-post innen 48 timer på hverdager fra det tidspunktet din email ble mottatt. Vanligvis får man respons mye raskere enn 48 timer.

Reklamasjon
Forbrukere må i forbindelse med reklamasjoner gi informasjon til Bimo AS angående eventuelle feil med varen innen rimelig tid etter at det ble oppdaget av forbrukeren. I forbindelse med reklamasjoner har kunden ikke rett til å få dekket eventuelle fraktkostnader ved feil eller mangler.

Ved eventuelle reklamasjoner etter at garantitiden er utløpt må kjøperen bevise at feilen eller mangelen med gitt produkt allerede fantes ved leveranse av varen. Forbrukerkjøpsloven og andre tilpassede lover gir deg som kunde visse rettigheter, normalt opptil 2 år ved slike tilfeller. Ved bedriftskjøp gjelder dette opptil 1 år etter leveransedato.

Bedrifter er også forpliktet til å opplyse om eventuelle reklamasjoner innen rimelig tid etter at feilen ble oppdaget. Det er ved reklamasjon etter garantitidens utløp at kjøperen skal bevise at feilen eller mangelen med varen allerede var aktuell ved leveranse av varen. Som firma er din rett for å reklamere på eventuelle feil kun gyldig for produkter som er beregnet for kommersiell bruk.
Ved anledning av en eventuell tvist følger Bimo AS forbrukertvistutvalget’s beslutninger.
Reklamasjoner henvises alltid til Bimo AS sin kundeservice per telefon eller email for videre hjelp og behandling.

Ved tilfeller av reklamasjon ber vi deg som kunde vennligst ta kontakt med oss.

Angrerett
Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven. Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten skal varen returneres i original forpakning og leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten. Kunden har rett til å undersøke og teste produktene innen den sendes tilbake. Om produktene anvendes på en uansvarlig måte i forhold til det som er nødvendig for å gi grunnleggende forståelse av produktenes funksjon eller egenskaper, så skal kunden selv stå for kostnadene av eventuell nedsatt verdi som er påført varen under kundens varetekt. Om varen(e) sendes til oss i forsvarlig tilstand tilbakebetales det totale beløpet for original bestilling etter at varen har blitt sjekket av vårt personale senest innen 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake. Om du ønsker å bytte varen til en annen vare ved retur skjer dette etter at vi mottar returnert vare til oss.

Den enkleste måten å angre eller returnere et kjøp hos oss er om man fyller ut informasjonen som kreves i vårt angreskjema. Ved utfyllelse av skjemaet vil det gjøre det enklere for oss å behandle din sak så fort og effektivt som mulig. Hvis du ikke ønsker å fylle ut skjemaet så kan du også henvende deg til vår kundeservice så hjelper vi deg så godt vi kan.

– Mer om angrerett kan du lese om på Forbrukerrådet hjemmeside: Angrer du på et kjøp?
Kunde må selv betale fraktkostnadene ved retur. Bimo AS hjelper deg gjerne å arrangere frakten ved retur hvis dette er ønskelig.

Om varen(e) sendes til oss i forsvarlig tilstand tilbakebetales det totale beløpet for original bestilling senest innen 14 dager.
Dette gjør du for å returnere din vare eller angre ditt kjøp:

  • Fyll ut angre og retur-skjema. Der beskrives den informasjonen som vi behøver, samt hvordan du eventuelt får din nye vare, eller alternativt hvordan du får pengene tilbake. Kontakt kundeservice ved eventuelle spørsmål.
  • Pakk ned produktene du ønsker å returnere i original forpakning og send dette til oss.

Ved retur av større produkter som ikke kan sendes per post og som krever frakt ved hjelp av transportbyråer, hjelper vi deg gjerne med å koordinere frakt av retur. Som kunde er du selv ansvarlig for fraktkostnadene ved retur. Når vi har mottatt tilbakesendt produkt betaler vi deg tilbake for produktet/produktene du har returnert til oss. Dette gjelder også fraktkostnadene om du returnerer alle produktene oppgitt i den originale ordrebekreftelsen. Om vi mottar en pakke som er frankert med for lite porto, vil beløpet fra posten bli trukket fra tilbakebetalingen. Be derfor oss om fraktbestilling før du sender varen i retur.
Ved eventuelle tilfeller der noe savnes i leveransen eller at noe skulle være defekt ved levering, så skal Bimo AS komplementere eller erstatte kunden så fort vi har vare tilgjengelig på lageret. 
Kunden er selv ansvarlig for returfrakt. Frakten avhenger av hvor i landet varen skal sendes. Kontakt oss på telefon for å avtale returfrakt. Hever du kjøpet når varen er under frakt og på vei til deg får du tilbake pengene for produktene du har returnert, men betaler en returfraktavgift. Avgiften vil være det samme som prisen for frakt oppgitt i bestillingen av varene du ønsker å returnere.
Tilbakebetaling Som kunde har du rett til å få pengene tilbake ved bruk av angreretten eller om du hever kjøpet. Dette tilbakebetales i løpet av 14 dager fra den dagen Bimo AS har mottatt dine returnerte produkter. Hvis du hever kjøpet i forbindelse med forsinket leveranse eller reklamasjon vil du bli tilbakebetalt beløpet innen 14 dager fra det gis beskjed til oss om at du ønsker å heve kjøpet.

Personalia og personvern
Se informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger her.
Kortbetaling:
Om man ønsker at all informasjon man har oppgitt skal slettes etter betaling med kort, vennligst kontakt oss angående dette. Vi kan slette alt vi har registrert om våre kunder om kunden har valgt kortbetaling ved kjøp hos oss.

Betaling med faktura: Vi kan slette all informasjonen vi har registrert av deg i vårt system på forespørsel.

Bestilling
Bestillinger skjer via vår hjemmeside på epost eller telefon om ikke noe annet avtales.Bestillinger som blir gjort i en annen persons navn uten vedkommende sin tillatelse og samtykke, eller andre lignende tilfeller og som kan medføre at Bimo AS blir en lidende part økonomisk eller påføres andre eventuelle skader, vil politianmeldes.


Endring av bestilling
Kjøper har selvfølgelig fram til det punktet bestillingen effektueres all rett til å endre bestillingen uten ekstra kostnad, med unntak av de tilfeller der det blir prisforskjeller eller endringer på varer som er bestilt. Et unntak er varer du har bestilt som ikke er tilgjengelige på lageret via spesialiserte og tilordnede bestillinger hos oss. Ved endring av varer ved slike bestillinger gjelder prisen som er aktuell ved ny endring av bestillingen. Merk at bestillinger som er bestilt hos produsent og som er i produksjon ikke kan endres.


Avbestilling
Avbestilling av bestillinger er mulig uten ekstra kostnad, fram til det tidspunktet din bestilling har blitt effektuert. Effektuering av bestillingen skjer når kunden har lagt inn en forskuddsbetaling eller når bestillingen er sendt ut fra vårt lager. Avbestilling etter effektuering av bestillingen er ikke mulig. Om vi har effektuert din bestilling, er du som kunde i samtlige tilfeller forpliktet til å motta forsendelsen. Avbestilling av varer som ikke er umiddelbart tilgjengelige på lageret og som produseres spesielt for gitt kunde, er ikke mulig å avbestille etter at vi har bestilt varen fra produsent så fremt varen er satt i produksjon.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 10 dager fra mottak.

Kjøpere som er privatpersoner kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

Priser
Alle priser oppgitt av våre produkter er angitt i norske kroner.. Ved faktura-betaling er kreditt-tiden 10 dager. Vi reserverer oss mot eventuelle trykk eller skrivefeil som kan forekomme rundt priser. Ved kjøp av produkter som er midlertidig utsolgt og som forventes inn på lager etter en viss periode, så vil beløpet faktureres direkte ved kjøp.


Merverdiavgift
Bimo AS er registrert i merverdiavgiftregisteret. Alle priser i nettbutikken er oppgitt eksklusiv 25% merverdiavgift. Ved privatkjøp klikk på knapp som veksler mellom eks. mva og inkl. mva i toppen av menyen for å vise priser med eller uten MVA. Står det “Bedrft” er priser eks. mva. Står det “Privat” er priser vist inkl. mva. På visning med mobil finnes denne knappen i menyen.


Salg til mindreårige
Bimo AS kan ikke inngå avtaler med mindreårige, uten at det forekommer en formell godkjenning av en myndig på vedkommende sine vegne. Bindene kjøpsavtaler kan kun inngås med personer over 15 år. Kredittkjøp kan kun gjennomføres med personer over 18 år.


Levering
Levering skjer på avtalt sted (leveringsadresse oppgitt i ordrebekreftelsen) med en av Bimo AS sine utvalgte fraktselskap og debiteres i henhold til gjeldene prisliste. Det er kjøperens eget ansvar å sjekke at adressen og informasjonen som oppgis til Bimo AS ved bestilling er korrekt. Kjøperen må, etter at Bimo AS har effektuert bestillingen, følge opp leveransen med fraktselskapet. Kjøperen må se til at leveringen avhentes eller mottas på avtalt sted innen rimelig tid etter at din bestilling har blitt utsendt, normalt innen 10 dager etter registrert utsendelse.

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

For leveranse til Svalbard/Jan Mayen må kunder vennligst ta kontakt med kundeservice, da pris må avtales med oss før bestillingen kan effektueres.

Leveringstid
Estimert leveringstid kan fås av oss på forespørsel.


Kontroll av vare ved mottak
Risiko av varen overføres til kunden etter mottakelse av varen. Vennligst vær oppmerksom på eventuelle transportskader snarlig etter du mottar din leveranse. Oppdager du skader med leveransen skal dette meldes direkte til transportøren og angis på fraktseddelen. Om mulig, undersøk alltid varen sammen med transportøren om emballasjen har synlige skader eller lignende. Transportøren skal notere eventuelle skader eller lignende på frakt-seddelen som medfølger ved leveransen.


Risiko for varen
Risikoen for varen overføres til kjøperen når varen er mottatt av kjøper i henhold til gitt avtalegrunnlag. Hvis levering er kommet og kjøperen unngår å personlig overta en vare som er stilt til vedkommende sin rådighet i avtalen, har kjøperen selv ansvar for eventuell risk for tap eller mulige skader.


Informasjon
Vi tar forbehold mot eventuelle trykkfeil, feil i informasjon og eventuelle spesifikasjoner som er feilaktige på samtlige produkter og tjenester i vårt sortiment. All bilde-informasjon på våre sider skal observeres som illustrasjoner. Bimo AS kan ikke garantere at bilder viser varens nøyaktige utseende.


Tvist
Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no. Tvist mellom to eller flere firmaer må i de fleste tilfeller avgjøres i Oslo Tingrett

STANDARDVILKÅR OG SALGSBETINGELSER

Om Bimo AS

Bimo AS er en norsk leverandør av gulvvaskemaskiner og feiemaskiner og inngår i Otto Olsen Holdning konsernet og var frem til 2013 en avdeling i Otto Olsen AS. Vi har vært importør av renholdsmaskiner fra 1954 og har siden åttitallet representert de italienske merkene Comac og Dulevo. Dette er begge blant verdens ledende produsenter av henholdsvis gulvvask- og feiemaskiner. Dette er begge anerkjente merkevarer med høy kvalitet. Vi leverer alle typer maskiner fra de minste gulvvaskemaskinene til å gå bak og opp til de store gatefeiemaskinene. I tillegg tilbyr vi et stort utvalg av deler, tilbehør, kjemikalier og børster. Dette kombinert med god service og fleksibel utleieavdeling gjør at vi har opparbeidet oss en solid markedsposisjon i Norge. Vi har et omfattende lager av maskiner og deler i Norge. Vårt egeneide serviceverksted utfører service på de fleste merker i tillegg til egne merker. Ta kontakt for ytterligere informasjon om oss, våre produkter eller andre henvendelser. Du når oss på post@bimo.no.

Disse salgsvilkårene (“Vilkår”) gjelder for alle ordrer til Bimo AS. Når Bimo AS (“Leverandør”) bekrefter en ordre, vil Bimo AS levere til kunde de produktene som er angitt i henhold til disse vilkårene. Disse vilkårene, kundens ordre og ordrebekreftelse fra leverandør utgjør hele avtalen mellom den forhandlerenheten som leverer produktene og kunden. Disse vilkår erstatter alle andre avtaler og overenskomster, enten skriftlig eller muntlig, mellom partene med hensyn til dette emnet. Med mindre annet er angitt skriftlig av leverandør på forhånd, skal leverandørens aksept av kundens ordre ikke endre disse vilkårene, og leverandør avviser eventuelle motstridende eller supplerende vilkår eller betingelser i kundens ordre eller andre dokumenter. Etter bekreftet ordre fra leverandør kan kundens bestilling ikke bli kansellert eller endret av kunden uten leverandørens skriftlige samtykke. Leverandør tar forbehold om godkjent kredittvurdering på samtlige ordre. Ved bekreftede ordre på over NOK 500 000 på ikke lagerførte varer skal det fra kunde forskuddsbetales 30% av total ordreverdi ved bestilling. Leverandør tar forbehold om justering av avtalte priser hvis det før levering inntrer endringer i relevante valutaforhold, tollsatser, offentlige avgifter eller internasjonale råvarepriser.  For lagervarer tas forbehold om mellomsalg. For importerte varer tas forbehold om tillegg dersom valutakursen på leveringsdagen overstiger kursen på tilbudsdagen med mer enn 2%. Tillegget tilsvarer endringen i valutakursen. Leverandør har rett til å selge varer på lager inntil bindende kontrakt er signert eller ordre er bekreftet av leverandør og varen er å anses som solgt. Prisene som betales av kunden for produktene som leveres av leverandør vil fremgå av kundens bestilling og må skal inneha en ordrebekreftelse fra leverandør for å være gyldig. Med mindre annet er oppgitt i en ordre som er bekreftet av leverandør ekskluderer alle priser, frakt offentlige avgifter og merverdiavgift. Med mindre annet er uttrykkelig angitt på en ordrebekreftelse, er betalingsbetingelsene netto 10 kalenderdager etter fakturadato. Hvis kunden ikke betaler et fakturert beløp innen vilkårene, betaler kunden en finansiell kostnad på 1 % per måned. I tilfellet kundens forsinkede betaling eller hvis leverandør har en rimelig tvil om kundens økonomiske tilstand, kan leverandør avslå å foreta ytterligere leveranser, inntil kunden betaler full betaling eller på annen måte gir sikkerhet som er rimelig tilfredsstillende for leverandør. Hvis kundens konto er over 90 dager etterskuddsvis, må kunden betale leverandør for rimelige kostnader (inkludert advokatsalærer, søk etter og vedlegg av rettigheter og tilbakekalling) for å hente inn disse beløpene. Leverandør forbeholder seg salgspant i salgsgjenstander inntil beløp i bekreftet bestilling er betalt fullt ut. Samtlige bekreftede bestillinger på under kr 500,- vil bli belastet med kr 75,- for pakking og emballasje. For papirfaktura tilkommer det også et fakturagebyr på kr 55,-. Med mindre annet er angitt i en ordre som er bekreftet av leverandør er alle leveringsbetingelser EXW i henhold til Incoterms 2010 leverandørens gjeldende adresse, fraktpunkt eller som fremsendt skriftlig av leverandør. Alle forsendelser fra leverandør skjer på kjøpers risiko. Hvis kjøperen ønsker varene assurert, skjer dette for kundens regning og kjøperen må skriftlig opplyse leverandøren om dette ved bestilling. Med mindre annet er påkrevet, er valg av transportør og ruting av alle forsendelser leverandørens skjønn. Kunden må inspisere leverte varer og rapportere krav på feil, skader eller mangler skriftlig innen 10 dager etter leveransen, ellers vil varene bli ansett som ugjenkallelig akseptert og slike krav vil bli ansett for å være frafalt. Forsinket levering alene gir ikke kjøperen rett til å heve kontrakten eller kreve erstatning

Den oppgitte bekreftede leveringstiden gjelder fra den dagen alle tekniske data, priser og andre forhold vedrørende den bestilte varen er klarlagt. Ved innbytte av skal innbytteobjektet leveres i samme stand som ved avtaleinngåelse. Normal slitasje tolereres. Kjøperen har ansvaret for foreskrevet vedlikehold i perioden mellom avtaleinngåelse og levering. Kjøperen har også ansvaret for feil og skader som påføres innbytteobjekt(er) i denne perioden. Leverandøren registrerer automatisk serviceavtale som standard for kunde ved kjøp eller leie av alle gulvvask- og feiemaskiner. Dette reduserer nedetid og sikrer opprettholdelse av garanti og lengre levetid på utstyret. Leverandørens salg av sine produkter til kunden oppretter eller overfører ikke eierskap til noen av leverandørens immaterielle rettigheter til kunden eller utgjør en lisens, underforstått eller på annen måte, for bruk av leverandør eller andre tredjeparts immaterielle rettigheter. Produktgarantier er gitt i merking og skriftlige dokumenter som følger med slike produkter, og leveres fra og med leveringsdato. (Normalt er dette en reklamasjonsrett som varer i 12 måneder som skyldes fabrikasjons- eller materialfeil.) Alle reklamasjoner må fremsettes omgående og senest 8 dager etter at varen er mottatt. Disse garantiene er i stedet for alle andre garantier, uttrykkelig eller underforstått, lovfestet eller på annen måte inkludert uten begrensning, garantier om salgbarhet og egnethet til dette formålet og kunden frasier seg uttrykkelig disse garantier. Leverandør gir ingen andre garantier av noe slag. Eventuell reparasjon eller forsøk på å reparere produkter av noen andre enn en autorisert representant fra forhandler, gjør automatisk enhver garanti på disse produktene ugyldig. Garantien er også ugyldig dersom produktene misbrukes. Eventuell muntlig eller skriftlig erklæring om produktene som er uforenlig med garantien som er oppgitt i merking og skriftlige dokumenter, har ingen kraft eller virkning. Produktene kan kun returneres med skriftlig forhåndsgodkjenning fra leverandør. Eventuell retur av produkter vil skje på kundens bekostning, og det vil ikke gis noen form for erstatning for defekte produkter som omfattes av garantien, med mindre de påståtte manglene er anerkjent av leverandør etter tester og inspeksjoner av de aktuelle produktene. Ved godkjent retur fra leverandør skal varen som returneres merkes med mottatt returnummer fra leverandør. Feilbestilte varer kan tas i retur mot en kompensasjon på 80 % av varens verdi, minimum kr 500,-. Det er kun 100 % salgbare lagerførte standardartikler som vil bli kreditert og bestiller står selv for returkostnader. Leverandør er under ingen omstendigheter ansvarlig for eventuelle indirekte skader, følgeskader, utilsiktede skader, spesielle skader eller tilfeldige skader (inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller goodwill), eller straffekompetanse, hvorvidt et slikt krav er basert på kontrakt, tort, lovfestet strengt ansvar, garanti eller annen teori om ansvar. Dette gjelder selv om den berørte parten er informert på forhånd om muligheten for slike skader. Leverandørens totale erstatningsansvar i henhold til disse vilkårene og enhver ordre, vil ikke overstige kundens kjøpesum for de aktuelle produktene. Den skadesløsholdende part (“skadesløsholder”) vil erstatte, forsvare og holde skadeløs den erstatningsberettigede part, dets offiserer, styremedlemmer, ansatte, agenter, datterselskaper og tilknyttede selskaper (kollektivt “skadesløse”) fra og imot alle krav, skader, forpliktelser og utgifter (inkludert advokatavgifter) som følge av krav fra tredjepart basert på skadeløsholders brudd på enhver representasjon, garanti, pakt, avtale eller forpliktelse i henhold til disse vilkårene eller en ordre, eller skadeløsholders grove uaktsomme og /eller forsettlige handlinger i forbindelse med å overholde sine forpliktelser i henhold til disse vilkårene eller en ordre. Ingen av partene vil være ansvarlig ovenfor en annen part, hvor grunnlaget for erstatningskravet oppstår ut fra en slik annen parts egen uaktsomhet eller forsettlig forsømmelse, men kunden vil holde skadesløs, forsvare og beskytte leverandør og leverandørens skadesløse fra og imot alle krav, skader, forpliktelser og utgifter (inkludert advokatkostnader) som oppstår som følge av personskade, død eller skade på eiendom som ikke er et resultat av et defekt produkt fra leverandør eller leverandørens brudd på enhver representasjon, garanti, pakt, avtale eller forpliktelse i henhold til disse vilkårene eller en ordre. For å kunne benytte seg av denne skadesløsbestemmelsen, må skadesløse straks meddele skadesløsholder om slikt krav og samarbeide med skadeløsholder i forsvaret av kravet. Skadeløsholder er ikke ansvarlig for eventuelle utgifter, kostnader eller kompromisser som påløper eller pådras av skadeløse i noen rettssaker uten at skadeløsholder har gitt sitt skriftlige samtykke til dette.

Eventuell ikke-offentlig informasjon av enhver art, enten muntlig eller skriftlig, inkludert, men uten begrensning, opplysninger av kommersiell, teknisk eller finansiell art, teknisk informasjon om produkter, prosesser, teknologier og «knowhow» generelt, testresultater og data, rapporter, materialer projeksjoner, forretningsplaner og strategier, virksomhetsallianser, forretningshemmeligheter, kunder, leverandører, markeder, tjenester, design, personell, regulatoriske og miljømessige forhold og annen proprietær informasjon som mottaker eller representant mottar fra en opplysende part eller representant, tilfeldig eller i forbindelse med, disse vilkårene (samlet, “konfidensiell informasjon”), er og vil forbli den opplysende partens eiendom. Konfidensiell informasjon inneholder ikke opplysninger som: (1) var i mottakerens besittelse på det tidspunkt den ble opplyst av den opplysende parten; (2) var i den offentlige sfæren på det tidspunkt det ble mottatt til mottakerparten; (3) går inn i den offentlige sfæren gjennom kilder som er uavhengige av mottakerparten og uten mottakers brudd på denne bestemmelsen (4) blir gjort tilgjengelig av den opplysende parten til en tredjepart på ubegrenset, ikke-konfidensielt grunnlag; (5) er lovlig mottatt av mottakeren fra en tredjepart som ikke er kjent av mottakerparten for å være underlagt taushetsplikt for den opplysende parten eller (6) ble til enhver tid utviklet av mottakerparten uavhengig av enhver opplysning fra den opplysende part. Konfidensiell informasjon kan brukes i den utstrekning det er nødvendig for å prestere i henhold til disse vilkårene, og partene vil ikke utlevere konfidensiell informasjon til noen tredjepart, bortsett fra dets agenter (som har inngått avtale om konfidensialitetsforpliktelser minst like restriktive som disse) som er nødvendig for transaksjonene. Kunden vil under ingen omstendigheter skaffe seg rett, tittel eller interesse i og til produkt- eller prosessinformasjon, herunder relatert kunnskap, som eksisterer eller utvikles i løpet av forretningsforholdet med leverandør og kunden, og leverandør vil under ingen omstendigheter skaffe seg og rett, tittel eller interesse for og til materiale eller informasjon som kunden har gitt. Hver part vil overholde alle nasjonale, statlige, regionale og andre lokale lover og forskrifter som gjelder for utførelsen av disse vilkårene. Disse vilkårene og enhver kundeordre styres av og tolkes i samsvar med interne lover (og ikke konfliktloven) i Norge, og domstolene i Norge har enerett og eksklusiv jurisdiksjon og sted for enhver tvist knyttet til disse vilkårene og enhver kundebestilling eller forretningsforholdet mellom leverandør og kunden. Kunden aksepterer uttrykkelig slikt valg av lov og sted. Ingen av partene vil være ansvarlig for enhver manglende evne til å utføre eller bli forsinket i utførelsen av disse vilkårene eller enhver ordre, helt eller delvis, direkte eller indirekte, ved brann, naturkatastrofer, streik, lockout, arbeidsforstyrrelser, mangel på råvarer , forsyninger eller komponenter, maskinvareendringer, oppgradering av teknologi, forsinkelser av transportører, embargo, offentlige myndigheters ordre eller direktiv, sivilt opprør eller forstyrrelser, opptøyer, cyberangrep, pandemier eller andre forhold utenfor den berørte partens kommersielt rimelige kontroll. Hvis en av partene ikke er i stand til å håndheve noen av bestemmelsene i disse vilkårene, skal det ikke tolkes som et frafall av slike bestemmelser eller et frafall av denne parts rett til å håndheve slike bestemmelser i fremtiden. I tilfelle at bestemmelser i disse vilkårene eller enhver ordre holdes av en domstol med kompetent jurisdiksjon, for å være i strid med loven, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene og den gjeldende ordren i full kraft og virkning. Alle seksjoner knyttet til betaling, eierskap, konfidensialitet, erstatning og plikter for forsvar, representasjoner og garantier, fraskrivelser og bestemmelser, som etter deres vilkår rekker utover deres vilkår, vil overleve oppsigelsen av disse vilkårene og enhver ordre. Disse vilkårene og enhver ordre kan ikke endres, bortsett fra ved skriftlig avtale, undertegnet av begge parter. Med mindre annet er oppgitt, er disse vilkårene og enhver kundeordre bindende for og til fordel for partenes etterfølgere og lovlige tildelinger. Leverandør og Kunde er separate enheter, og ingenting i disse vilkårene eller noen kundeordre skal tolkes som å skape et arbeidsgiver-ansatt- eller et joint venture-forhold

STANDARDVILKÅR OG BETINGELSER LEIE

DEFINISJONER

Med avtalen menes avtalen mellom Utleier og Leietaker om leie av utstyr. Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår i leieavtalen. Med ordrebekreftelse menes en skriftlig bekreftelse fra Utleier om innholdet i avtalen mellom Utleier og Leietaker. Med skriftlighet menes også e-post.

1 AVTALEN
1. Utleierens tilbud er bindende i 10 virkedager og forutsetter at det forespurte utstyret er tilgjengelig på lager. Avtale om utleie anses inngått når Utleier bekrefter Leietakerens bestilling. Bekreftelse kan være ved Utleierens ordrebekreftelse, ved utlevering av utstyr, eller på annen måte som Utleieren finner praktisk for seg. Inngått leieavtale erstatter tidligere bekreftelse. I den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse og inngått leieavtale gjelder inngått leieavtale, og i den grad det er motstrid mellom ordrebekreftelse eller inngått leieavtale og disse vilkårene, gjelder det som er avtalt i ordrebekreftelsen eller i leieavtalen. 2. Utleieren har ikke ansvar for om det utstyret som det inngås avtale om dekker Leietakerens behov med mindre han har særskilt bekreftet slikt ansvar i en ordrebekreftelse eller i en leieavtale. 3. Med mindre annet er skriftlig opplyst i Utleierens ordrebekreftelse, gjelder herværende utleievilkår. 4. Dersom ikke annet er avtalt, gjelder 24 timers leie fra kl. 0800 leiedagen til kl. 0800 påfølgende dag, uavhengig hentetid. Alle leiepriser i nettbutikken er basert på minimum 60 måneder leie. Leien løper etter endt kontraktsperiode frem til den er avmeldt på enten telefon eller mai. Ellers jfr. pkt. 9.

2 UTLEVERING/HENTING AV UTSTYR
1. Utstyret hentes av Leietakeren på Utleierens forretningsadresse med mindre det kan påvises at annet er avtalt. 2. Ved uenighet om hvilket utstyr som er levert til Leietaker, gjelder Utleierens interne utstyrsspesifikasjon med mindre partene har signert dokument som viser hvilket utstyr som er utlevert. 3. Leietaker skal så snart det er praktisk mulig undersøke om utstyr er levert som avtalt, og uten opphold varsle Utleieren skriftlig dersom det påstås avvik. 4. Det ansvaret som Leietaker har for utstyr etter denne avtalen gjelder fra det tidspunktet utstyret er levert til ham.

3 BRUK AV UTSTYR
1. Leietaker har ikke anledning til å la andre enn han selv, eller de/den som måtte være i hans tjeneste, benytte utstyret. Han har derfor heller ikke anledning til å leie eller låne det ut til tredjemann. 2. Utleier skal levere utstyret montert og klar til bruk så langt det er praktisk mulig før levering til Leietaker, med mindre annet er avtalt. 3. Leietakeren plikter å behandle utstyret med aktsomhet og ellers slik det fremgår av tilhørende bruksanvisning og i henhold til Utleierens skriftlige og/eller muntlige instruksjoner. Dersom nødvendig bruksanvisning ikke medfølger, skal Leietaker etterspørre informasjon om hvordan utstyret skal benyttes før han tar det i bruk. Leietakers ansvar for enhver skade han påfører utstyret grunnet uriktig bruk er ikke avhengig av at Leietaker er gitt brukerundervisning eller har mottatt bruksanvisning e.l. 4. Leietaker plikter å følge offentligrettslige påbud om transport og bruk av utstyret og er ansvarlig for all skade som bruken av det måtte påføre person og/eller eiendom, samt følgen av slike skader. Leietakeren er videre innforstått med at utstyret utelukkende skal benyttes av personell med nødvendige kompetanse og formelle tillatelser der det er krav om dette. 5. I den utstrekning Leietakeren/brukeren ikke har nødvendig kompetanse til å benytte utstyret eller deler av dette, og Utleier forestår opplæring, kan han, uten ytterligere avtale, fakturere Leietakeren for dette. 6. Leietakeren skal så langt det er mulig teste utstyrets funksjoner før det tas i bruk til det tiltenkte formål for å forsikre seg om at utstyrets funksjoner fungerer tilfredsstillende.7. Leietakeren har ikke adgang til å foreta noen reparasjon på utstyret med mindre han er skriftlig instruert om det av Utleier, eller det fremgår av annen informasjon, eksempelvis av avtaleformularet, bruksanvisninger e.l. at det skal gjøres.8. Utlevert utstyr anses å være i Leietakerens forvaring inntil det er levert tilbake til Utleier der utstyret ble hentet, eller på annet avtalt tilbakeleveringssted, eller Utleier selv har hentet det.9. Når utstyret ikke er i bruk skal Leietakeren følgelig i tilstrekkelig grad sikre det mot tyveri og ødeleggelser. Foruten at utstyr ikke uten etter skriftlig avtale med Utleier kan hensettes på offentlig tilgjengelig sted uten tilsyn, skal Leietaker sette seg inn i, og benytte, de sikringsanordninger som måtte gjelde for hver del av utstyret. Utstyr skal uansett sikres mot tyveri og så langt det er praktisk mulig og hindres fra å være utsatt for skadeverk.10. Utleier skal til enhver tid ha tilgang til utstyret for kontroll. Leietaker er innforstått med at Utleier kanna montert sporingssystemer i utstyret. Slik muligmontering fritar ikke Leietakeren fra sin forvaringsplikt. Leietakeren fritas heller ikke for sitt forvaringsansvar selv om han gjør Utleier kjent med hvor utstyret måtte befinne seg.

11. Leietaker skal ikke transportere utstyret utenfor Norge med mindre det er avtalt med Utleier.
4 REKLAMASJON
1. Leietaker skal uten opphold varsle Utleier dersom han mener det er feil med utstyret eller noen del av dette. Utleieren skal søke å utbedre feilen. Dersom han avgjør at det ikke lar seg gjøre med de resurser han på tidspunktet har tilgjengelig, skal han forsøke å foreta omlevering av utstyr dersom han har alternativt utstyr tilgjengelig for Leietakeren.

2. Utleier har ikke krav på leie for utstyr som var defekt på utleveringstidspunktet, eller som grunnet feil på annen del av utleid utstyr ikke kunne benyttes i den utstrekning det uten opphold returneres til Utleier. 3. Utleier har fullt krav på leie i avtaleperioden dersom Leietaker selv har forårsaket årsaken til at utstyret eller del av dette ikke kunne benyttes.
5 LEIETAKERENS ANSVAR
1. Med mindre annet fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, er Leietaker, uten begrensning, ansvarlig for enhver skade som påføres utstyret, herunder, men ikke begrenset til, skade som følger av uriktig bruk, bruk i strid med leieavtale, herunder bruk i miljøer somleietakeren forsto, eller burde ha forstått at var egnet til å påføre utstyret skade og/eller belastninger utover det som det er tilpasset, skade som skyldes manglendefunksjons- og/eller mulige væskenivåkontroller, samt for enhver person- og/eller tingsskade som skyldesbruken av utstyret. Leietakers ansvar omfatter følgelig, men er ikke begrenset til, tekniske havarier grunnet feilaktig bruk ellerunnlatte tekniske kontroller samt bulker, riper mv. påført maling, epoxy, sement og annet som måttevære påført utstyret eller deler av dette. 2. Leietakeren skal underrette utleieren om enhver skade på utstyret innen 12 timer etter at skaden er oppstått. Det gjelder så vel ytre skade på utstyret som diversehavarier som måtte oppstå som følge av feil bruk. Leietakeren skal utarbeide skriftlig skademelding for ethvert forhold. Skademeldingen skal inneholde detaljertforklaring på hvordan skaden oppsto. 3. Hverken manglende opplæring av Utleier på bruk av utstyret, eller andre forhold, fritar Leietaker for ansvar for skade og tap på utstyr eller annet. 4. Leietaker er også ansvarlig for ethvert påregneligdirekte og indirekte tap som Utleier måtte bli påført som følge av skade, havari o.l. som måtte oppstå på utstyret mens det benyttes av Leietaker og ellers er i hans forvaring, herunder, men ikke begrenset til, skadesom måtte følge av uriktig bruk. Leietaker er innforstått med at utstyret normalt ikke er forsikret mot direkte eller indirekte tap som følger av skader grunnet uriktigbruk. 5. Utleierens tap er tilsvarende den utbedringskostnaden han kan dokumentere å være påført ved skadeutbedring av enten tredjemann, eller selv, herunder vasking, samt det tap han etter sine standardutleiepriser påføres ved at utstyret i utbedringsperioden ikke kunne leies ut til andre.

 6. FORSIKRING
1. Utleier har forsikret utstyret slik det fremgår av avtalen. Dersom avtalen ikke inneholder informasjon om forsikring, må leietaker legge til grunn at utstyret ikke er forsikret. Han er i tilfellet selv ansvarlig for å dekke alle skader. Leietaker er innforstått med at selv om avtalen inneholder informasjon om forsikring, vil forsikringens vilkår regulere dekningsomfanget. Leietaker har ansvar for skader som ikke er omfattet av forsikringens dekningsomfang. Utleier avgjør om forsikring skal benyttes der kostnaden med utbedring av skade som leietakerhefter for er lavere enn forsikringens egenandel som Leietaker uansett hefter for. 2. Leietaker er innforstått med at en skade som ellers hadde vært dekningsberettiget allikevel ikke dekkes av forsikringen fordi skaden ikke ble meldt innen fristen. Leietakerens ansvar er følgelig ikke begrenset til egenandel der avslag fra forsikringsselskap skyldes Leietakerens manglende varsel om skade til utleier, jfr. pkt.  5.2 3. I tilfellet uenighet med forsikringsselskapet om skade er dekningsberettiget, skal leietaker dekke utleiereiens skadeutbedringskostnader, men da slik at dersom forsikring utbetales, skal leietakeren ha refundert sitt utlegg. Leietaker kan ikke kreve at utleieren skal bringespørsmålet om skaden er forsikringsdekket inn for hverken en forsikringsklagenemnd eller domstol. 4. Utleiers forsikring gjelder ikke den skade utstyret måtte påføre leietakerens eller tredjemanns personeller eiendom, eller utleierens avsavnstap med mindre annet er uttrykkelig avtalt. 5. I den utstrekning en skade dekkes av utleierens forsikring, er leietakerens ansvar for kostnadene tilskadeutbedringen begrenset til utleierens egenandel. Leietakeren kan ikke kreve at hans ansvar skal begrensestil en egenandel som måtte være alminnelig i andreforsikringsordninger enn den/de utleieren faktisk har.

7 UTLEIERENS ANSVAR
1. Utleieren skal etterse utstyret før det utleveres til Leietaker. 2. Leietaker er innforstått med at utstyrets art tilsier at det kan være feil på utstyret som ikke avdekkes av Utleier

før utstyret leveres til Leietaker. 3. Leietakeren er også innforstått med at forhold somandre kunders forsinkede tilbakeleveringer av utleid utstyr, feil på utlevert utstyr, utstyrshavari, og annet, kan medføre at Utleier ikke evner å fremskaffe det avtalte utstyr til avtalt tid, utbedre feil på utstyr etter levering og/eller å erstatte defekt utstyr med annet utstyr, o.l. 4. Utleier har ikke ansvar for noe tap, ulemper, kostnader o.l. som Leietaker måtte bli påført som følge av forsinketeller uteblitt levering av utstyr, eller feil som oppstår på utstyret etter levering som hindrer fortsatt bruk, uansett om feilen skyldes uriktig bruk eller ikke. 5. Utleier har heller ikke ansvar for skade som Leietakerens bruk av utstyret måtte påføre på person eller eiendom, med mindre skaden skyldes grov uaktsomhet eller forsettlighet fra Utleierens side. For det tilfellet at tredjemann allikevel fremmer erstatningskrav mot Utleier, skal Leietaker holde ham ansvarsløs.

8 PRIS OG BETALINGSVILKÅR
1. Med mindre annen leiepris fremgår av ordrebekreftelsen eller leieavtalen, gjelder Utleierens standard prisliste og standard betalingsbetingelser. Utleier kan ikke endre pris som er gitt i skriftlig ordrebekreftelse med mindre endringen skyldes justering av leietiden. Utleier er ellers berettiget til å endre sine standard prislister i perioden fra utstyret er bestilt og frem til utlevering, eller til det gis endelig ordrebekreftelse der prisen er tatt inn. 2. I den utstrekning det avtales at Leietakeren skal innbetale depositum, eller annen sikkerhet for leieforholdet, er Leietaker innforstått med at slikt depositum/sikkerhet ikke vil bli satt inn på konto som er unndratt fra kreditorbeslag med mindre det fremgår av ordrebekreftelsen. 3. Med mindre annet fremgår av en ordrebekreftelse eller leieavtalen, har Utleier rett til å kreve forskuddsbetaling av hele eller deler av leien samtidig som utstyret leveres til Leietakeren. Utleieren kan uten ansvar for seg avvise å utlevere utstyr med mindre Leietaker innfrir de betalingsbetingelser han stiller på utleveringstidspunktet med mindre andre betalingsbetingelser er avtalt. 4. I den utstrekning ikke hele leiesummen kreves oppgjort for hele leieperioden, og Utleier ikke gjør opp avtalt leie etter hvert som den forfaller uten løpedager av noen art, kan Utleier uten ansvar for seg, og uten forutgående varsel, hente utleid utstyr hos Leietaker. 5. Leietaker skal gjøre opp leien slik det fremgår av Utleierens faktura. Leietaker har ikke anledning til å kreve motregnet krav han måtte på Utleier med mindre slikt krav er erkjent av Utleier eller det foreligger rettskraftig dom for kravet. 6. Leietaker kan ikke kreve prisreduksjon selv om han leverer utstyret tilbake før avtalt leietid utløper. 7. Prisene er basert på inntil 25 timers bruk pr. uke. For overskytende driftstid beregnes tilleggsleie med 8% tillegg til ordinær leie. 8. Alle beløp er eksklusive mva. og forsikring med mindre annet er oppgitt i ordrebekreftelsen eller leieavtale. Premie for forsikring belastes Leietaker med 5% av brutto leiebeløp og har et minstebeløp på kr. 150,- pr. måned. For skader som dekkes av forsikringen må Leietakeren betale en egenandel. Egenandelen er på kr. 15 000,- Unntatt er utstyr under med verdi under kr. 15000,- i innkjøpspris der egenandelen er kr. 5000,-. 10. Rengjøring av utstyret belastes etter den til enhver tid gjeldende prisliste.

9 TILBAKELEVERING
1. Etter endt avtalt leieperiode skal Leietakeren levereutstyret tilbake til Utleieren. Utstyret skal være rengjort, og skader skal rapporteres. 2. Ved manglende rengjøring er Utleier berettiget til å fakturere Leietaker for rengjøringskostnader. 3. Leietakeren kan kreve at Utleier signerer protokoll vedrørende skade på utstyr. 4. Ved forsinket tilbakelevering skal leietaker erstatte utleierens tap, som minst, og uansett om tap kan dokumenteres, dobbel leie i forsinkelsestiden. 5. Leietaker skal erstatte utleier for utstyr som ikke leveres tilbake når leieperioden er utløpt dersom dette skyldes at forvaringsplikten ikke er oppfylt.

10 AVBESTILLING
1. Leietaker kan ikke avbestille bestilt utstyr som er bekreftet av Utleier, og er, med mindre annet avtales, eller avbestillingen skyldes hindringer som er av en slik art at det ikke med alminnelig forretningsmessig aktsomhet kan kreves at Leietaker hadde forutsatt dem, forpliktet til å betale den leien som følger av den inngåtte leieavtalen. 2. Utleier plikter å varsle Leietaker så snart han måtte bli gjort kjent med at det har oppstått forhold som medfører at han ikke klarer å levere avtalt utstyr, jfr. Punkt 6, 2. ledd. Leietaker kan i slikt tilfelle avbestille bestiltutstyr uten ansvar for seg.

11 MISLIGHOLD
1. For det tilfellet at leietaker ikke betaler utleierens fakturaer etter hvert som de forfaller, foreligger mislighold. Mislighold foreligger også dersom leietaker benytter utstyret i strid med forutsetningene for leieforholdet, eller på annen måte unnlater å oppfylle leieavtalens betingelser. 2. Ved mislighold er utleier berettiget til å heve avtalen uten varsel, og uten ansvar for seg, å kreve utstyret levert tilbake på avtalt tilbakeleveringssted, eller, etter uteleirens eget valg, å hente det på leietakerens regning. 3. Ved utleiers mislighold kan leietaker ikke holde tilbake større del av utleierens faktura enn reklamasjonens antatte verdi.

12 VERNETING
Partene avtaler utleierens registrerte forretningssted som verneting for alle tvister vedrørende leieforholdet.

BETINGELSER SUPPORTAVTALE ROBOT

Supportavtale Sølv
Med denne avtalen oppnår du utvidet garanti. (Gjelder ny maskin.) Telefonsupport og support på chat er inkludert. Etter endt support mottar du en rapport på oppdraget. Besøk og reservedeler ved evt. uforutsett driftsstans ikke inkludert.

Support Gull
Gir mer fordeler enn sølvprogrammet, også her får du utvidet garanti. (Gjelder ny maskin) Telefonsupport og support på chat er inkludert. Inntil to besøk pr år er inkludert hvorav et av disse er det årlige vedlikeholdet for roboten. Reisetid og oppmøtekostnader forbundet med besøk tilkommer. Responstid support maks 24 timer. Etter endt support mottar du en rapport på oppdraget.

Slitedeler som f. eks dekk, hjul, børster eller koster og reparasjoner tilkommer. Egenskader eller feil bruk er ikke inkludert i avtalen.

Det er inkludert 1 stk. endring av mapping i denne avtalen.

Support Platinum
Vårt desidert beste alternativ for support og vedlikehold av maskiner og utstyr. Denne avtalen gir minimal sjanse for uforutsette kostnader, altså en høy grad av forutsigbarhet. Vi liker å kalle Platinum-avtalen for en kostnadsgaranti. Utvidet garanti er inkludert i Platinum, men i Platinum avtale kan man i utgangspunktet si at man har full garanti i hele 3 år. Telefonsupport og support på chat er inkludert. Inntil 4 stk. fysiske besøk inkludert pr. år hvorav et av disse er det årlige vedlikeholdet for roboten. Reisetid og oppmøtekostnader forbundet med besøk tilkommer. Responstid support maks 24 timer. All forebyggende vedlikeholds service i henhold til produsentens anvisninger er inkludert, samt nødvendige deler forbundet med vedlikehold. Eksempelvis olje, filter osv. Alt av reservedeler og slitedeler er inkludert. Ved egenskader eller feil bruk kan det påvirke hva som er inkludert i avtalen. Etter endt besøk mottar du en servicerapport fra en av våre teknikere.
*Maks varighet Platinum, Total serviceavtale er 3 år dersom ikke annet er avtalt. Etter 3 år graderes avtalen inkl. pris ned til supportavtale Gull.

Det er inkludert 2 stk. endring av mapping i denne avtalen.

Supportavtale

Med supportavtale menes en avtale mellom leverandør Bimo AS (“Leverandør”) og eier eller leietaker av definert utstyr (“Kunde”). Med utstyr menes alle fysiske deler som inngår og er nevnt i serviceavtalen.

Pris og varighet

Pris er definert i supportavtale. Prisen kan oppgis i pris pr. år eller pr. måned i et eie eller leieforhold. Betaling skjer forskuddsvis.

Ved forsinket betaling påløper morarenter i henhold til lov om forsinket betaling. Alle priser er oppgitt eks. mva. Det tas forbehold om justering av prisene i henhold til lønns- og prisstigning, uten forutgående varsel. Prisen omfatter medgått arbeidstid for det avtalen omfatter. Miljøhåndtering og verkstedsmateriell etter gjeldende satser faktureres i tillegg til oppgitte priser pr. service og support.

Arbeidet forutsettes utført i normal arbeidstid mellom kl. 08:00 og 16:00 på hverdager. Dersom kunden ønsker arbeidet utført til andre tider må ordinært tillegg for dette betales. Kunde plikter å informere dersom maskinen flyttes til annen adresse enn det som er oppgitt i supportavtalen. Leverandør er ikke ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader eller tap i forbindelse med eventuell driftsstans på utstyr som dekkes av avtalen.

Avtalen gjelder fra underskriftsdato fra kunde og foreløpig for en periode på 12 måneder. Uten skriftlig oppsigelse innen 3 måneder før utløp av avtaleperioden, løper avtalen automatisk videre for 12 måneder. Enhver endring av avtalen skal skje skriftlig.

Rettigheter og plikter

Det påligger Kunde å ha utstyret tilgjengelig for gjennomføring av arbeidet til avtalt tid. I fall så ikke skjer, står det Leverandør fritt å la servicetekniker vente så lang tid som det er mulig av hensyn til andre avtalte besøk, eller å avtale ny tid for besøket. Eventuell ventetid eller tapt tid og reiseutgifter blir da fakturert i henhold til ordinære satser for servicebesøket i tillegg til avtalepris for service.

Kunde skal tilrettelegge arbeidsstedet som skal benyttes til visuell kontroll/service/reparasjon på en slik måte at det ivaretar sikkerheten til Leverandør sine serviceteknikere i henhold til kravene i Arbeidsmiljøloven §4-1 og §4-4. Det påhviler Leverandør å tilse at arbeidet utføres av faglig kvalifisert personale, utstyrt med tilstrekkelig serviceverktøy. Leverandør skal underrette Kunde om ankomstdag.

Begge parter kan vise til Force Majeure, for de tilfeller der hendelser utenfor deres kontroll gjør at de ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til avtalen.

Utvidet garanti

Utvidet garanti gjelder kun nye maskiner kjøpt av Bimo AS.