Bimo gjør nye grep for miljøet

Bimo har blitt medlem av Grønt Punkt Norge. Gjennom medlemskapet kan vi i enda større grad bidra til et bærekraftig samfunn.

– Det er viktig for oss i Bimo å ta vårt miljøansvar og å søke etter bærekraftige løsninger for vår drift. Som medlem i Grønt Punkt Norge sørger vi blant annet for at vår emballasje ikke belaster miljøet enn nødvendig, sier daglig leder i Bimo, Hans Kristian Rønning.

Vi i Bimo har allerede stort fokus på nullutslipps- og klimanøytrale produkter. Dette er produkter vi opplever stor interesse for, som den nye 2-kubikks elektriske feiebilen fra Dulevo, en 3.generasjons versjon, og den nye Dulevo 6-kubikks feiebilen som er drevet på biogass. Det er nå en glede å ta enda større del i arbeidet mot et bærekraftig samfunn.

Grønt Punkt Norge samarbeider med returselskaper for å gi emballasje nytt liv etter dens levetid, og tilbyr i tillegg kurs og informasjon til sine medlemmer om hvordan emballasje og avfall kan håndteres bedre. Som medlem betaler man et vederlag for emballasjen som brukes, og dette brukes til å betale for innsamling og gjenvinning av ulik emballasje. Grønt Punkt Norge samarbeider også med myndighetene, og jobber for å ha gode rammebetingelser for sirkulær emballasje. Målet deres er å sikre bærekraftig og sirkulær emballasje gjennom design av emballasjene for gjenvinning, å unngå overemballering og å bruke resirkulerte råvarer.

Fokus på bærekraft

Som medlem av Grønt Punkt Norge deltar vi aktivt i arbeidet for et mer bærekraftig og miljøvennlig samfunn gjennom å sikre en god gjenvinning og håndtering av emballasje. Vi vil også prioritere leverandører som retter sitt fokus mot bærekraft og miljøansvar.

– Vi ser at Grønt Punkt Norge og medlemskapet kan bidra til å øke vår bevissthet rundt håndteringen av emballasje, og det er gledelig, sier Rønning.