CCP – Comac Corresion Protection

Comac sin korresjonsbeskyttelse er en teknologi som brukes for å belegge og beskytte de metalliske delene i gulvvaskemaskiner som er utsatt for korrosjon.

Gulvvaskemaskiner brukes ofte i mange ulike typer mikjø, som svømmebassenger, meierier, fiskehandlere, matlaboratorier og i alle miljøer der etsende stoffer kan finnes i luften eller på bakkeplan. CCP-behandlingen gir et termoplastisk belegg som gjør metallet motstandsdyktig mot ugunstige forhold, vaskemidler, saltspray og forurensninger som er til stede i bestemte miljøer.

Ved å bruke CCP-teknologien på gulvvaskemaskiner som brukes i aggressive miljøer, kan levetiden forlenget og ekstraordinært vedlikehold forminskes.