CDS – Comac Dosing System

Comac sitt doseringssystem reduserer løsningsstrømmen, reduserer avfall og forbedrer rengjøringsytelsen.

Riktig dosering av kjemikalier gjør at operatørene kan oppnå enda bedre og mer varige resultater. Ved hjelp av CDS kan operatøren dosere vann og vaskemiddel separat, slik at mengden løsning umiddelbart kan tilpasses det spesifikke smusset som skal rengjøres, og dermed kutte sløsingen som ofte oppstår i tradisjonelle gulvvaskemaskiner. Siden det er enkelt å skifte ut vaskemiddelbeholderen kan operatøren ta med seg flere ulike kjemikalier, og skifte ut kjemikalier etter behov, uten sløsing. Tilpasning av løsningen gjøres direkte fra maskinens instrumentpanel.

Med denne teknologien garanterer Comac inntil 50 prosent reduksjon i det kjemiske produktavfallet, og opptil 50 prosent reduksjon i sløsing av vannet som brukes til rengjøring.