Klimaanlegg

Trivsel for operatøren.

Operatøren kan arbeide med klimaanlegg for å senke stressnivået, selv i situasjoner hvor utetemperaturene er krevende. I miljøer med store støvansamlinger kommer ikke føreren i kontakt med det aktuelle stoffet, da luften i førerhuset føres gjennom et filter som forbedrer kvaliteten og fjerner forurensende stoffer.

Med klimaanlegg installert kan altså føreren arbeide mer komfortabelt, og tryggere. I tillegg vil operatøren oppleve støyreduksjon, siden han eller hun kan arbeide med vinduene lukket.