Nødstopp

Umiddelbar sikkerhet når du trenger det.

Nødstopp er en knapp som er spesielt designet for å være lett identifiserbar, godt synlig og fremfor alt: Tilgjengelig.
Når du trykker på knappen, stopper maskinen og alle aktive funksjoner umiddelbart. Sikkerhetsbremsen blir aktivert automatisk når nødstoppen trykkes på.
Denne teknologien gjør at selv uerfarne operatører kan arbeide sikkert.