Ergonomi og gulvvaskemaskiner

Ergonomi blir mer og mer viktig i det profesjonelle rengjøringsmarkedet. Mange av produksjonsselskapene tenker ergonomi allerede tidlig i designfasen av gulvvaskemaskiner, med hensikt å forbedre både pålitelighet og sikkerhet. Siden ergonomi stadig er et aktuelt tema, kunne vi ikke unngå å skrive et eget innlegg om dette.

Hva er ergonomi?

Ordet ergonomi kommer fra det greske ordet ergon (arbeid) og nomos (lov). Definisjonen på ergonomi, er ifølge NEHF (Norwegian Society of Ergonomics and Human Factors):

Ergonomi, eller menneskelige faktorer, er en vitenskap som tar for seg samspillet mellom mennesket og elementer i et system. Ergonomi er også en profesjon som tar i bruk prinsipper, teori, empiri og metoder, for å optimalisere helse, sikkerhet og komfort, øke kvalitet og produktivitet. Ergonomer bidrar til utvikling, utforming og evaluering av oppgaver, jobber, produkter, miljø og systemer på en måte som gjør disse forenlige med menneskets ressurser, begrensninger og behov

Med andre ord handler ergonomiske studier i stor grad om menneskelig komfort og opprettholdelsen av den, deres fysiske og mentale karakteristikker og elementer og deres begrensninger og behov. Alt dette avhenger av hva slags type aktivitet som skal ytes.

Illustrasjon: Comac

Tre typer ergonomi

Fokuset på ergonomi blir bare sterkere og sterkere, og i dag er ergonomi delt inn i tre store områder:

 1. Fysisk ergonomi: Handler om interaksjonen mellom mennesker og ser på viktigheten av miljøet utstyret brukes i. Den ser på de anatomiske, antropologiske, biomekaniske og fysiologiske karakteristikkene og hvordan de påvirker komforten og ytelsen til mennesket i miljøet det opererer i. Fysisk ergonomi ser også på arbeidsstilling, gjentagende bevegelser, muskulære tilstander i sammenheng med arbeidet, sikkerhet og helse.
 2. Kognitiv ergonomi: Handler om den kognitive og mentale prosessen som kontrollerer menneskelige aktiviteter i interaksjon med miljøet og elementene i systemet. Her sees det også på forholdet mellom menneske og maskin, den mentale lasten, arbeidsrelatert stress og brukervennlighet i grensesnittet.
 3. Organisatorisk ergonomi: Handler om optimalisering av systemer og prosesser. Her inngår også styring av ressurser i et team, planlegging av arbeid og arbeidstider og samarbeid med andre i jobbsammenheng.

Ergonomi og gulvvaskemaskiner: Alt du trenger å vite

Nå som vi har definert ergonomi, la oss gå til kjernen i innlegget. Som vi har sett, så handler ergonomi både om fysiske og kognitive aspekter. Nettopp derfor er ergonomien så viktig i det profesjonelle rengjøringsmarkedet. Ergonomi er også inkludert i de åtte tipsene vi har skrevet om, som du bør vite om før du går til innkjøp av en gulvvaskemaskin. Ergonomi er en fundamental egenskap det jobbes mye med i gulvvaskemaskiner, siden disse maskinene er designet for å være sikre og enkle å bruke. Så, la oss se på hva du trenger å vite, og hvilke aspekter du bør evaluere når det kommer til ergonomien til en gulvvaskemaskin. Dette er emnene vi skal innom:

 • Håndtak for gå-bak gulvvaskemaskiner
 • Arbeidsstilling for sitte-på gulvvaskemaskiner
 • Type ratt for sitte-på gulvvaskemaskiner
 • Enkelt å bruke
 • Enkelt vedlikehold
 • Grensesnitt
Illustrasjon: Comac

Håndtak

De fleste kompakte gå-bak gulvvaskemaskiner er utstyrt med justerbare håndtak, som for eksempel Vispa XS, Vispa 35 og Vispa EVO. Dette gjør at brukeren kan stille inn posisjonen basert på sine egne behov, og derfor jobbe i en optimal posisjon. Dette reduserer stress og faren for muskulære skader.

Illustrasjon: Comac

Arbeidsstilling

Akkurat som viktigheten av håndtak på gå-bak gulvvaskemaskiner, så er det viktig å tenke på arbeidsstillingen på sitte-på gulvvaskemaskiner. På C range for eksempel, så er stillingen hevet og desentralisert for å utnytte den maksimale synligheten. Men selve arbeidsstillingen må også være komfortabel, spesielt på maskiner som vasker store overflater som for eksempel Innova Comfort, som er utstyrt med superkomfortable seter med armlener for å sikre ytterligere komfort, selv om det arbeides over lengre perioder.

Illustrasjon: Comac

Type ratt

For sitte-på gulvvaskemaskiner er det også viktig å tenke på rattet, en komponent som påvirker komforten og hvor enkelt det oppleves å bruke maskinen. Er det kontrollknapper, tenk på deres posisjon og størrelse også. Innova 55 har et ratt som er utstyrt med kontroller designet for å gjøre gulvvaskemaskinen enkel å bruke, komfortabel og enkel å manøvrere. Tenkt også over posisjonen på hendene på rattet: Det ideelle grepet krever at hendene er stilt inn på klokken ni og tre. Rattet til C range er i tillegg utviklet med tanke på nettopp rattet, for å kunne garantere høy komfort og brukervennlighet. I større gulvvaskemaskiner, som C130 er rattet justerbart for å sikre en enda mer komfortabel posisjon uten at brukeren blir utmattet.

Illustrasjon: Comac

Enkel å bruke

En av de fundamentale tingene alle bør tenke på angående ergonomi til gulvvaskemaskiner er hvor enkle de er å bruke. En gulvvaskemaskin bør ha høy grad av brukervennlighet. Comac sine maskiner har alltid skilt seg ut med tanke på hvor enkle de er i bruk, siden de er utstyrt med intuitive kontroller, at de har arbeidsprogram som kan velges og deres innovative teknologier som tilbyr det lille ekstra uten at det går på bekostning av hvor enkelt det er å bruke.

Illustrasjon: Comac

Enkelt vedlikehold

En gulvvaskemaskin som blir sett på som ergonomisk riktig må ikke bare være enkelt å bruke, men vedlikeholdsoperasjonene bør være likeså. Vær derfor ekstra nøye med hvordan børstene eller nalene byttes ut, og se også på hvilke metoder som finnes for å tømme skittenvannstankene. Comac sine gulvvaskemaskiner er både enkle å bruke og enkle å vedlikeholde. Det er til og med vanskelig å glemme hvilke deler som inngår i det daglige vedlikeholdet, siden de er markert i gult.

Illustrasjon: Comac

Grensesnitt

Utviklingen av nye teknologier betyr at ergonomi i større grad handler om hvor godt grensesnittet er, og hvordan det kan forbedre brukernes opplevelser. Dette er også en ting det bør tenkes på når det kommer til gulvvaskemaskiner, både på hvor enkle de er å bruke, men også hvordan de ser ut, de fysiske kvalitetene av skjermen og menneske-maskin samhandlingen. En grundig studie av ergonomi ble brukt i forbindelse med designfasen til C range, som har resultert i en optimal tilpasning av menneske-maskin systemet. Dette takket være arbeidsprogram-velgeren og skjermen med touch, som er tilgjengelig i Bright- versjonene. Målet var å gjøre maskinene enkle og intuitive, og for å oppnå det utviklet Comac en programvare som er sammenlignbar med grensesnitt til smarttelefoner eller nettbrett.

Fordelene av at ergonomi er tatt i bruk i gulvvaskemaskin-markedet

Når en anvender ergonomistudier i gulvaskemaskin-feltet, så gir det deg tre store fordeler:

 1. Det øker komforten til menneskene som skal bruke maskinene og det reduserer risikoen for ulykker
 2. Det gir mulighet for maksimal ytelse
 3. Reduserer direkte og indirekte kostnader relatert til lavere produktivitet og ulykker

Nå som vi har dykket dypere ned i hva ergonomi egentlig handler om, så håper vi at du har disse punktene i bakhodet neste gang du går til innkjøp av en gulvvaskemaskin. Trenger du hjelp eller du er interessert i mer informasjon om ergonomien til gulvvaskemaskiner, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi i Bimo har vært stolt leverandør av Comac sine gulvvaskemaskiner i en årrekke, og hjelper deg gjerne.

For the English version of this article, please click here.