Fordelene ved å bruke litium-ionbatteri på gulvvaskemaskiner

Dagens gulvvaskemaskiner må tilby høy fleksibilitet og alltid være klare til bruk for å redusere rengjøringstid og -kostnader. Produsenter er derfor alltid på utkikk etter ny teknologi som kan gjøre arbeidet mer effektivt og billigere. Veksten i bruken av litium-ion batterier viser at teknologien er ønsket i markedet, og nå skal vi se litt på hvorfor.

Hva er litium-ion?

Litium-ion batterier er en type energilagring som produserer energi ved å fortrenge litium ioner. Hovedkarakteristikkene til litiumbatterier er at de har høy energitetthet med en lav minneeffekt og svært lav selvutladning. Derfor blir de brukt mer og mer i mange applikasjoner som portabel elektronikk, elektroniske kjøretøy, industrielle applikasjoner og profesjonelle gulvvaskemaskiner.

Plansjen viser en oversikt over alle fordelene ved å bruke litium-ion-batterier. Foto: Comac

Fordelene ved å bruke batteriene i gulvvaskemaskiner

Flere og flere gulvvaskemaskiner blir utstyrt med litium-ionbatterier, som er en fordelaktig og ekstremt effektiv teknologi, men også en trygg teknologi som gir god ytelse og forbedrer rengjøringsoperasjoner.

Litium-ionbatterier brukt i gulvvaskemaskiner gjør at du kan øke produktiviteten og redusere kostnader. Teknologien gjør også at tidsbruken reduseres, at du opprettholder en konstant ytelse, økt effektivitet, reduserte vedlikeholdskostnader og samtidig økt sikkerhet. I tillegg er bruk av litium-ionbatterier et miljøvennlig valg.

Den mest kjente fordelen med litium-ionbatterierer deres ladehastighet. I tillegg kan disse batteriene lades når som helst, du trenger ikke å vente til de er helt ladet ut. Derfor kan du ha gulvvaskemaskiner som alltid er klare til bruk, uten å måtte tenke på om gulvvaskemaskinen må lades opp først.

En annen stor fordel med disse batteriene er at de sikrer full kraft helt til batteriet er utladet. Det gir en garanti i form av konsistent ytelse i gulvvaskemaskinen, og gir gode resultater selv under rengjøring av vanskelige forhold. Dette gir store fordeler, særlig for de som bruker gulvvaskemaskiner i industriell sektor.

Comac Innova55A Gulvvaskemaskin
Batterilader. Foto: Comac

De kan også brukes over flere skift siden de lades opp raskere enn andre batterier. Ifølge Comac kan en ved bruk av rett lader øke effektiviteten med 30 prosent sammenlignet med tradisjonelle blybatterier. Bruk alltid laderen som følger med gulvvaskemaskinen.

Miljøvennlig

Bruk av litium-ionbatterier er et miljøvennlig valg, siden de ikke inneholder noen farlige gasser eller syrer som slippes ut i miljøet. Sammenlignet med andre batterier brukt i gulvvaskemaskiner, så har de en lengre livssyklus og bruker mindre energi selv om produktiviteten holder seg uforandret. Litiumbatterier har omtrent to til tre tusen ladesykluser, mens blybatterier har mellom fem hundre og tusen sykluser. Litium-ionbatterier er dyrere enn blybatterier, men varer lengre. Dette gjør at de er miljøvennlige og kostnadseffektive på lang sikt.

Lithium-ionbatterier trenger helle ikke vedlikehold, så kostnadene til dette blir kraftig redusert. Om nødvendig, så er de også enkle å rengjøre. De er enkle å administrere, fordi de ikke trenger et dedikert og ventilert område for lading og oppbevaring, slik som med tradisjonelle batterier. Batteriladeren kan plasseres der det passer operatøren best. Økt sikkerhet får du også, siden du ikke må tenke på vannnivå eller være forsiktig med gassene som finnes i andre batterier.

Hvorfor velge litium-ionbatterier?

Dette må være opp til hver enkelt, og kommer helt an på hva slags rengjøringsbehov en har. Generelt finnes det mange ulike gulvvaskemaskiner på markedet, men om det er tenkt at gulvvaskemaskinen skal brukes over mange skift og intensivt eller brukes i sensitive miljøer kan det være lurt å tenke på å velge litium-ionbatteriene, hvor du sikrer høy effektivitet over tid uten bekymring for eventuelle gasslekkasjer fra batteriet.

Ønsker du å vite mer om bruken av litium-ionbatterier, ta gjerne kontakt med oss.