Hvordan rengjøre en gulvvaskemaskin

Gulvvaskemaskiner sørger for at vi har rene gulv, og gjør miljøet du jobber og lever i enda bedre. I dette innlegget vil vi snakke litt om hvordan vi gjennomfører vedlikehold på gulvvaskemaskinene, slik at deres levetid forlenges og slik at du sikrer at ytelsen til din gulvvaskemaskin opprettholdes. La oss se på hvordan vi kan rengjøre gulvvaskemaskiner, og hvordan vedlikehold bør gjennomføres.

Hvordan rengjøre en gulvvaskemaskin

For å forstå hvordan gulvvaskemaskiner skal rengjøres, bør du også vite hvordan de er laget og hvordan de virker, fordi vi kan dele rengjøringen og vedlikeholdet inn i dets komponenter:

 • Tanker: Løsningstank og gjenvinningstank
 • Filtre: Løsningsfilter, oppsugingsfilter og avfallsfilter for solid avfall som finnes i gjennvinningstanken
 • Nal: Både strukturen og bladene
 • Base: Børster (disk eller sylindriske) eller pads
 • Slanger: Både utgående og oppsuging
 • Batterier (for batteridrevne gulvvaskemaskiner)

Har du en batteridrevet gulvvaskemaskin, hust å koble den fra batteriene før du gjennomfører operasjonene vi beskriver nedenfor.

Foto: Comac

Rengjøre tankene

Det første vi bør se på er tankene. Gulvvaskemaskiner har to separate tanker: Løsningstanken hvor du finner vann og kjemikalier, og gjenvinningstanken, hvor du finner det skitne vannet som er sugd opp fra gulvet. La oss se på hvordan vi kan rengjøre disse tankene:

 • Løsningstank: Er det store opphold mellom hver gang du bruker gulvvaskemaskinen, er det viktig at du tømmer tanken etter hver vask. Kjemikaliene kan bli mindre effektive, eller det kan klumpe seg og blokkere strømmen av løsning som kommer ut til børstene.
 • Gjenvinningstank: Også her er det viktig å huske på å tømme tanken siden skitten kan samle seg og sette seg fast i bunnen av tanken. Da kan det bli vanskelig å fjerne. Skyll gjenvinningstanken med rent vann, og hvis mulig spyl nedi tanken. Comac sine gulvvaskemaskiner er utstyrt med Spray&Suction utstyr som gjør denne rengjøringen enklere takket være spraypistolen. Gjør dette etter hver rengjøringsjobb. Gjør du ikke det kan det danne seg lukter og bakterier.

Bonus tips: Etter at du har rengjort tankene, lagre dem med lokket åpent. Da kan luften sirkulere, og tankene tørker på en god måte.

Foto: Comac

Rengjøre filtrene

Gulvvaskemaskiner er utstyrt med filtre for å sikre en optimal rengjøring. Filtrene må sjekkes og rengjøres for å opprettholde den gode ytelsen. Husk å alltid rengjøre:

 • Avfallsfilteret i gjenvinningstanken. Det kalles et filter men er egentlig en beholder som er designet for å samle smårusk som sigarettstumper, flisebiter og matrester som har blitt støvsuget opp mens gulvet rengjøres. Husk å sjekk og rengjør denne beholderen.
 • Oppsugingsfilteret: Også her suges smårusk opp. Hvis filteret er skitten, blir ikke tørkeresultatene optimale og du får ikke perfekte tørre gulv. Fjern oppsugingsfilteret og skyll det under rennende vann.
 • Løsningsfilteret: Dette filteret brukes for å forhindre at partikler kommer fra den rene vanntanken, blander seg med kjemikaliene og blokkerer strømmen. Også her er det bare å fjerne det og skylle det under rennende vann.
Foto: Comac

Rengjøre nalen:

Nalen brukes slik at gulvvaskemaskinen kan samle opp resterende løsning fra gulvene og etterlate det tørt. Rengjør bladene på nalen etter hver bruk for å forsikre deg om at nalen klarer å samle opp all løsning som ligger igjen på gulvene. Hvis du ikke gjør det kan det resultere i et at det gjenstår våte gulv etter rengjøring, eller i verste fall at gulv blir skadet. Rengjør også rammen for å forhindre at noen av dens deler forfaller. Sjekk samtidig i hvilken stand bladene på nalen er, og husk på Comac sine gulvvaskemaskiner kan bladene brukes på fire sider, så roter dem ved behov.

Foto: Comac

Rengjør basen:

Husk å vaske både pads og børster på din gulvvaskemaskin jevnlig. Disse delene brukes til å fjerne skitt fra gulvene, og lar deg ha fullstendige rene gulv etter hver vask. Hvis du bruker gulvvaskemaskinen på ulike steder, så gjør disse delene at du kan forhindre kryssforurensning. Når du vasker dem kan du samtidig sjekke tilstanden på børstene eller padsene og bytte ut ved behov.

Hvis din gulvvaskemaskin har feiemulighet, husk også å tømme alt smårusket som finnes på basen.

Foto: Comac

Rengjøre slanger:

Sjekk og rengjør jevnlig slagene til din gulvvaskemaskin. Dette gjelder både slangene som skyller ut og som suger opp. Det bør ikke være noe skitt eller skader på slagene. Du kan rense slangene med rent vann for å fjerne smuss. Er det synlige lekkasjer eller sprekker så må slangen byttes ut.

Foto: Comac

Vedlikehold av batteriene:

De fleste gulvvaskemaskiner er batteridrevet, og derfor er det viktig at du er klar over vedlikeholdet som trengs. Vi har allerede publisert et innlegg med ni ting du bør vite om batteriene til din gulvvaskemaskin, og her snakket vi litt om de ulike batteritypene. Hver batteritype har sitt eget vedlikeholdsbehov. Vil du vite mer om dette, anbefaler vi at du trykker deg inn på innlegget for å lese mer. Uavhengig av hva slags batteritype du har, så er det viktig at du sjekker disse tingene før du starter å bruke din gulvvaskemaskin:

 • Ladenivået på batteriene
 • Batteripolenes tilstand: er det oksid på de, så må du be en tekniker komme og inspisere dem
 • At batteriene er riktig koblet
 • Hvis gulvvaskemaskinen er utstyrt med syrebatterier bør du sjekke nivået destillert vann
Foto: Comac

Ekstra tips for god rengjøring

Nå har vi gitt deg noen tips til hvordan du kan rengjøre og vedlikeholde din gulvvaskemaskin, men vi ønsker å gi deg ekstra tips. Husk å rengjøre gulvvaskemaskinen etter hvert skift, men sjekk den også før hver rengjøringsoperasjon. Dette gjelder særlig hvis det er forskjellige mennesker som bruker den.

Når du ikke bruker gulvvaskemaskinen, husk å:

 • La tankene være åpne så du får ventilert dem
 • Løft opp nalene for å forhindre skade
 • Løft basen slik at børster eller pads ikke blir skadet
 • Hvis mulig, unngå lange perioder med inaktivitet, og husk å lage batteriene ordentlig (ladet, unna varme kilder og i et trygt miljø)

I tillegg bør du sjekke utstyret til gulvvaskemaskinen jevnlig. Utstyr som blader og børster må skiftes ut ved behov. Og ikke glem å planlegge vedlikehold og la autoriserte og profesjonelle teknikere ta seg av undersøkelser.

Ønsker du mer informasjon om hvordan du kan rengjøre en gulvvaskemaskin og alle dets deler, ta gjerne kontakt med oss. Vi i Bimo har vært forhandler av gulvvaskemaskiner i en årrekke, og har gjerne et tips eller to på lur. Ta også en titt tips-siden vår for flere tips og råd når det kommer til bruk av gulvvaskemaskiner.