SSC – Solution Smart Control

Denne Comac-teknologien muliggjør intelligent tilkobling av løsningspumpen til drivmotoren til gulvvaskemaskinene, og gir deg derfor mulighet til styring av vaskemiddel-flyten.

Hvis gulvvaskemaskinen arbeider i redusert hastighet, vil vaskemiddel-strømmen reduseres automatisk. Arbeides det i høy hastighet, justeres strømmen opp. SSC bidrar dermed til å redusere forbruket og spare ressurser hva gjelder vann og vaskemiddel, samtidig som en utmerket rengjøring opprettholdes.