Stop&Go

Teknologien som gjør rengjøringsoperasjoner mer økonomiske, som optimaliserer forbruket og som reduserer utslipp.

Systemet Stop&Go avbryter alle maskinens funksjoner automatisk når maskinen er midlertidig inaktiv. Når operatøren trykker på pedalen for å bevege seg fremover eller bruker spakene, gjenopprettes de samme funksjonene som ble avbrutt.