Vi er miljøfyrtårnsertifisert

  • For ta ta vårt ansvar for miljøet har vi startet en reise med et enda større fokus på bærekraftige løsninger og drift. Vi ser helt klart at dette styrker vår konkurransekraft i markedet og miljøfyrtårnsertifiseringen anerkjenner at vi forplikter oss til å arbeide for miljøet.
  •  Gjennom å arbeide strukturert på å etablere bedre interne rutiner, høyere krav til våre leverandører er vi godt i gang med den store jobben og det ansvaret det innebærer å være sertifisert.
  • Se vår innrapportering til Miljøfyrtårn her.
Innrapportering forrige år

Tenk miljø!

Vi tar i mot gratis elektriske- og elektroniske produkt tilsvarende som vi selger