UTVIDET GARANTI

 Hos Bimo har du mulighet til å velge mellom forskjellige servicetyper. Sølv, Gull og Platinum. Ved å inngå en FleX-leie avtale med service hos oss får du utvidet garanti på ny maskin!

Få tilbud

Riktig vedlikehold lønner seg

Riktig vedlikehold gjør at du har din maskin lengre. Du får igjen en høyere annenhåndsverdi og man reparerer små feil før de evt. blir til dyre reparasjoner. Det sikrer også at maskinen fungerer som den skal og har den ytelsen den skal ha.

Her er responstid og nødvendige besøk pr. år ivaretatt. Les mer om våre avtaler og hvem av disse som passer deg best!

Kort om våre vedlikeholdsprogram:

Vedlikehold Sølv, Basis

Med denne avtalen oppnår du utvidet garanti. Du får du et besøk i året med visuell kontroll av utstyret. Reisetid og oppmøtekostnader forbundet med planlagt besøk og visuell kontroll er inkludert. Responstid service maks 24 timer. Servicebesøk og reservedeler ved evt. uforutsett driftsstans tilkommer. Etter endt besøk mottar du en servicerapport fra en av våre teknikere.

Egenskader eller feil bruk er ikke inkludert i avtalen.


Vedlikehold Gull, Basis pluss

Gir mer fordeler enn sølvprogrammet, også her får du utvidet garanti. Et eller to besøk pr år er inkludert avhengig av maskintype. Reisetid og oppmøtekostnader forbundet med planlagt forebyggende vedlikehold er inkludert. Responstid service maks 24 timer. En visuell kontroll av utstyret følger naturligvis avtalen, men i tillegg følger også rengjøring av maskin og avfallsbeholder med. All forebyggende vedlikeholds service i henhold til produsentens anvisninger er inkludert, samt nødvendige deler forbundet med vanlig vedlikehold. Eksempelvis olje, filter osv. Etter endt besøk mottar du en servicerapport fra en av våre teknikere. Slitedeler som f. eks dekk, hjul, børster eller koster og reparasjoner tilkommer. Egenskader eller feil bruk er ikke inkludert i avtalen.


Vedlikehold Platinum, Total

Vårt desidert beste alternativ for vedlikehold av maskiner og utstyr. Denne avtalen gir minimal sjanse for uforutsette kostnader, altså en høy grad av forutsigbarhet. Vi liker å kalle Platinum-avtalen for en kostnadsgaranti.

Utvidet garanti er inkludert i Platinum, men i Platinum avtale kan man i utgangspunktet si at man har full garanti i hele 5 år. Alle reisekostnader er inkludert i avtalen så lenge besøket ikke skyldes av egenskader på utstyr eller feil bruk. Responstid service maks 24 timer. En visuell kontroll av utstyret følger naturligvis avtalen, men i tillegg følger også rengjøring av maskin og avfallsbeholder med. All forebyggende vedlikeholds service i henhold til produsentens anvisninger er inkludert, samt nødvendige deler forbundet med vedlikehold. Eksempelvis olje, filter osv. Alt av reservedeler og slitedeler er inkludert. Ved egenskader eller feil bruk kan det påvirke hva som er inkludert i avtalen. Etter endt besøk mottar du en servicerapport fra en av våre teknikere.

*Maks varighet Platinum, Total serviceavtale er 5 år dersom ikke annet er avtalt. Etter 5 år graderes avtalen inkl. pris ned til vedlikeholdsavtale Gull.

 

Service og vedlikeholdsprogram

service og vedlikeholdsprogram ivaretar maskingaranti og øker levetiden på utstyret

Sølv
Basis
Vårt rimeligste alternativ
Utvidet garanti
Reisekostnader
Visuell kontroll
Servicerapport
Gull
Basis plus
Bestselger
Utvidet garanti
Reisekostnader
Visuell kontroll
Servicerapport
Rengjøring
Service
platinum
Total
Bekymringsfritt og forutsigbart
Utvidet garanti
Reisekostnader
Visuell kontroll
Servicerapport
Rengjøring
Service
Kostnadsgaranti
Reservedeler