Berøringsskjerm

Det intelligente grensesnittet for intelligente maskiner.

Denne teknologien lar deg endre driftsparametre og kontrollere maskinens driftsstatus med ett enkelt trykk. Skjermene blir integrert i utformingen av maskinene, og er plassert i praktiske områder hvor de også er beskyttet.
Operatøren har blant annet mulighet til å velge om hun eller han ønsker å jobbe i Eco-, Standard-, eller Plus-modus. Hver av disse modusene bruker en viss mengde vann, vaskemiddel og trykk, slik at maskinen kan brukes på en effektiv måte under ulike rengjøringsforhold. Ved å velge modus kan avfall unngås og forbruk og vannforbruk reduseres, samtidig som rengjøringskraften kan økes der det er nødvendig.

Berøringsskjermen inneholder også videoopplæring for riktig vedlikehold på slutten av arbeidsskiftet. Dette betyr at det trengs mindre opplæring av operatørene for å bruke gulvvaskemaskinen.